"Wszystkim Nam przyświeca jedna myśl,

                                                                                                                           by cały świat z nas dumny był"

 

Plan lekcji dla uczniów klas I pozostających w szkole,
nie uczestniczących w wyjeździe integracyjnym w dniach 20 – 23 września

plan zajęć


Stypendium szkolne

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów w rodzinie. Miesięczny dochód na osobę w rodzinie ucznia uprawniający do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być wyższy niż kwota, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt.2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.), tj. 514 z.

Wniosek  o stypendium szkolne można pobrać u pedagoga szkolnego (gabinet nr 114).

Wniosek należy złożyć w szkole najpóźniej do dnia 14 września 2016r.


 

 


 

Uczniowie Gimnazjum nr 81 uczestniczyli w projektach eTwinning - europejskiej współpracy szkół. Projekt "Geological Rock Education Anywhere Today" realizowany we współpracy ze szkołą z Portugalii został wyróżniony Krajową Odznaką Jakości . Zapraszamy na stronę projektu:

https://twinspace.etwinning.net/14891/home

oraz do obejrzenia prezentacji: https://vimeo.com/170785272