"Wszystkim Nam przyświeca jedna myśl,

                                                                                                                           by cały świat z nas dumny był"

 


STYPENDYŚCI W NASZEJ SZKOLE: 

Aleksander Bosek oraz Jan Starosta

DODATKOWO:

Aleksander Bosek został objęty programem

Krajowego Funduszu Na Rzecz Dzieci


UWAGA  

PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY KLASY III

5 grudnia – egzamin z przedmiotów humanistycznych

6 grudnia – egzamin z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych

7 grudnia – egzamin z języków obcych

Klasy III przychodzą w strojach galowych na 7.50 – egzamin rozpoczyna się o 8.00

 

Klasy VII i II przychodzą na czwartą godzinę lekcyjną – 10.50,

proszę przychodzić do szkoły nie wcześniej niż na 10.35

 

Po zakończonym egzaminie próbnym

lekcje odbywają się według planu!

 

Informacje dla klas IV

5 listopada (wtorek) uczniowie klasy IVa i IVb jeśli nie zostaną zwolnieni przez rodziców przebywają od 8.00-10.40 w świetlicy i czytelni.

6 listopada (środa) klasa IVb przychodzi na historię (3 godzina lekcyjna), na pierwszej i drugiej lekcji przebywa w świetlicy i czytelni. Klasa IV a przebywa w świetlicy od 8.00-10.40.

7 listopada (czwartek) uczniowie klasy IVa i IVb jeśli nie zostaną zwolnieni przez rodziców przebywają od 8.00-10-40 w świetlicy i czytelni.

Zapraszamy uczniów do sekretariatu szkolnego

po odbiór kart ZTM.


ZAGŁOSUJ NA NASZĄ SZKOŁĘ 

Kliknij w hiperłącze, lub obrazek

(http://www.empik.com/biblioteki/zaglosuj)

 

  „Polskie drogi do wolności

i  niepodległości”

SZKOLNY

KONKURS

 PLASTYCZNY

 

 

TERMIN: do 30.10.2017

TECHNIKA: dowolna płaska

FORMAT: minimum A-3

Prace przyjmuje: p. M.OZGA    


19 października o godz. 17.30 - Dzień Otwarty - informacje na temat postępów edukacyjnych uczniów

 

 

Stypendium szkolne

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów w rodzinie.

Miesięczny dochód na osobę w rodzinie ucznia uprawniający do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być wyższy niż kwota, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt.2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.), tj. 514 zł

Wniosek  o stypendium szkolne można pobrać u pedagoga szkolnego (gabinet nr 114).

Wniosek należy złożyć w szkole najpóźniej do dnia 14 września 2017r.

Zebranie Rodziców klasy "O" odbędzie się 28 sierpnia 2017 r. - poniedziałek godz. 17.30

Rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018 - 4 września 2017 r.wg harmonogramu:

klasy I , IV, VII  SP 363 - godz. 9.00

klasy II i III Gimnazjum 81 - godz. 10.00

Zebranie Rodziców klas I, IV, VII oraz klas II i III gimnazjalnych 7 września 2017 r. godz. 17.30

 

EGZAMINY POPRAWKOWE    28–30.08.2017

28 sierpnia 2017 r. – matematyka, historia, wos

matematyka            godz. 9.00 – część pisemna

                                    godz. 10.00 – część ustna

historia                      godz. 9.00 - część pisemna

                                    godz. 10.00 - część ustna

wos                            godz. 9.00 - część pisemna

                                    godz. 10.00 - część ustna

 

29 sierpnia 2017 r. –  fizyka, chemia, geografia, j. polski

fizyka                         godz. 9.00 – część pisemna

                                    godz. 10.00 – część ustna

chemia                      godz. 9.00 – część pisemna

                                    godz. 10.00 – część ustna

geografia                  godz. 11.00 – część pisemna

                                    godz. 12.00 – część ustna

j. polski                      godz. 11.00 – część pisemna

                                    godz. 12.00 – część ustna

 

30 sierpnia 2017 r. – j. angielski, j. niemiecki

j. angielski                godz. 9.00 – część pisemna

                                    godz. 10.00 – część ustna

j. niemiecki               godz. 9.00 – część pisemna

                                    godz. 10.00 – część ustna

PROJEKTWOCHE - podsumowanie edycji 2017

patrz i czytaj

 

 

Podsumowanie Odysei Umysłu 2017

Uroczyste zakończenie roku szkolnego  2016/ 2017

23 czerwca 2017 r.

 

klasy III - godz. 8.30

klasy I  i  II - godz. 11.00

                                                        ŻYCZYMY WSZYSTKIM UCZNIOM GENIALNYCH WAKACJI  

                                                        A  ABSOLWENTOM SZCZĘŚCIA NA NOWEJ DRODZE ŻYCIA

                                                                           Dyrekcja i Grono Pedagogiczne

 


 


 

Chcesz zostać modelarzem? Stworzyć miniatury wielkich konstrukcji?

Zapraszamy serdecznie na spotkanie Sekcji Modelarstwa Kolejowego w Stacji MUZEUM w Warszawie!

Przekonaj się, że modelarstwo kolejowe to nie tylko zabawa, ale też zdobywanie wiedzy i umiejętności, które są niezbędne by zbudować model.
Ogłaszamy nabór do Sekcji Modelarstwa Kolejowego. Zapraszamy wszystkich chętnych, w wieku 10 -16 lat, którzy chcą spróbować swoich sił w modelarstwie.

Spotkania organizacyjne odbędą się:
14 maja w godz.15:00-17:00
17 czerwca w godz.10:00-12:00

Zapisy przyjmujemy w Dziale Edukacji Stacji Muzeum pod numerem telefonu (22) 620 04 80 wew. 106 lub pod adresem e-mail: edukacja@stacjamuzeum.pl

LATO W MIEŚCIE 2017

Dzielnica Bemowo m.st. Warszawy

Informacja dla Rodziców

Wydział Oświaty i Wychowania Urzędu Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy informuje, że w tym roku szkolnym
w Dzielnicy Bemowo realizowany będzie  w dniach: od 26 czerwca do 30 sierpnia 2017 r., Program „Lato w mieście 2017”, skierowany do uczniów kl. I-VI szkół podstawowych i uczniów gimnazjów.  Wakacyjne Placówki Edukacyjne  będą usytuowane w następujących szkołach:

 

L p

Data Dyżuru

Nazwa Szkoły

Adres

Telefon

Adres mailowy

1

26.06-14.07. 2017 r

Szkoła Podstawowa nr 357

ul. Zachodzącego Słońca 25

22 487 12 12

sp357@edu.um.warszawa.pl

2

26.06-14.07. 2017 r

Szkoła Podstawowa nr 316

w ZS-P nr 6

Ul. Szobera 1/3

22 664 62 07

sp316@edu.um.warszawa.pl

3

17.07 – 4.08. 2017 r

Szkoła Podstawowa nr 321

w ZS-P nr 7

ul. Szadkowskiego 3

22 836 39 78

sekretariat@zsp7.warszawa.pl

4

17.07 – 4.08. 2017 r

Szkoła Podstawowa nr 82

ul. Górczewska 201

22 664 06 99

sp82@edu.um.warszawa.pl

5

07 - 30.08. 2017 r.

Szkoła Podstawowa nr 341

 ul. Oławska 3

22 638 6128

sekretariat@sp341.edu.pl

6

07 - 30.08. 2017 r.

Szkoła Podstawowa nr 301

w ZSP nr 2

ul. Brygadzistów 18

22 664 92 46

sekretariat@zsp2.pl

 

 

 

 

 

 

 

Wakacyjne Placówki Edukacyjne czynne będą w godz. 7.00 – 17.30.

Zgodnie z wytycznymi Biura Edukacji i Biura Sportu Urzędu m. st. Warszawy:

  • dzieci z oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych nie mogą brać udziału w programie „Lato w mieście 2017”. Dla dzieci z oddziałów przedszkolnych opiekę zapewnią szkoły wyznaczone do pełnienia dyżurów w okresie wakacji.,
  • udział uczniów szkół podstawowych klas I - VI i gimnazjalistów w zajęciach „Lato w mieście 2017” jest bezpłatny, natomiast korzystanie z posiłków jest płatne.

Rodzice wnoszą opłaty za żywienie  w wysokości 7 zł(dwa posiłki, w tym jeden ciepły, napoje bezpłatne).

Z odpłatności za posiłki zwolnione są dzieci korzystające z bezpłatnych lub częściowo płatnych posiłków w ciągu roku szkolnego, na podstawie zaświadczenia z macierzystej szkoły.

Dzieci, które nie mogą korzystać z żywienia zbiorowego ze względu na wskazania lekarskie (po przedstawieniu zaświadczenia lekarskiego), nie wnoszą opłat za posiłki. Dzieci te korzystają z posiłków przyniesionych z domu.

Informacje dotyczące zapisów do udziału w Programie „Lato w mieście 2017” zostaną udostępnione
w terminie późniejszym na stronie internetowej Urzędu Dzielnicy Bemowo  
www.bemowo.waw.pl oraz
w bemowskich szkołac.

 

Zasady wydawania Karty Ucznia:

W związku z planowanym przez władze Warszawy od 1 września 2017 r. rozszerzeniem katalogu osób uprawnionych do bezpłatnych przejazdów o dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjów, uprzejmie informujemy:

1.       Karty Ucznia – są to nowe spersonalizowane Warszawskie karty Miejskie o specjalnym nadruku ważne wraz z wgranym uprawnieniem do bezpłatnych przejazdów.

2.       Karty są wyrabiane przez Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie.

3.       Karty Ucznia będą wydawane przez szkoły. Rodzice indywidualnie nie będą musieli zgłaszać się do POP ZTM.

4.       Rodzice proszeni są o wypełnienie wniosku, do wniosku należy dołączyć aktualne zdjęcie o wymiarach 3,5X4,5 cm (zdjęcia powinny być podpisane imieniem i nazwiskiem).
Zajęcia zostaną zwrócone. Wypełnione wnioski zostaną zebrane przez szkołę i przekazane do ZTM.

5.       Jeśli dziecko korzysta ze zniżek wynikających z karty Warszawiaka, rodzic lub opiekun prawny powinien na wniosku dopisać odręcznie adnotację „e-hologram”.
Wówczas posiadane uprawnienia do zniżek wynikających z programu zostanie przekodowane na nową kartę.

6.        W związku z tym, że uprawnienia wydawane są na czas nauki, nie dłużej jednak niż na 4 lata, prosimy o wskazanie, do której klasy dziecko aktualnie uczęszcza.

Termin składania wniosków w szkole upływa: 26 maja 2017 r

Wnioski można otrzymać w sekretariacie szkoły lub u pedagoga szkolnego, lub można samodzielnie wydrukować po kliknięciu linku: wniosek

ANKIETA DLA RODZICÓW

 

https://www.survio.com/survey/d/droga-do-szkoly

SZANOWNI PAŃSTWO RODZICE

UPRZEJMIE PROSIMY O WYPEŁNIENIE ANKIETY,

KTÓRA OTWORZY SIĘ PO KLIKNIĘCIU HIPERŁĄCZA ZAMIESZCZONEGO POWYŻEJ