"Wszystkim Nam przyświeca jedna myśl,

                                                                                                                           by cały świat z nas dumny był"

 

Zebranie Rodziców - śródsemestralne - 27 kwietnia 2017 r. -  godz. 17.30

Od godz. 16.30 - 17.30 - odbędzie się w sali gimnastycznej spotkanie dla Rodziców klas: 2e, 2f, 3a, 3b, 3c, 3d, 3e, 3f dotyczące programu profilaktycznego "Archipelag Skarbów".

Nauczyciele nieobecni:

Barbara Baumert - wychowawca klasy I g, nauczyciel j. angielskiego

Elżbieta Białek - wychowawca klasy II a, nauczyciel informatyki

Zasady wydawania Karty Ucznia:

W związku z planowanym przez władze Warszawy od 1 września 2017 r. rozszerzeniem katalogu osób uprawnionych do bezpłatnych przejazdów o dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjów, uprzejmie informujemy:

1.       Karty Ucznia – są to nowe spersonalizowane Warszawskie karty Miejskie o specjalnym nadruku ważne wraz z wgranym uprawnieniem do bezpłatnych przejazdów.

2.       Karty są wyrabiane przez Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie.

3.       Karty Ucznia będą wydawane przez szkoły. Rodzice indywidualnie nie będą musieli zgłaszać się do POP ZTM.

4.       Rodzice proszeni są o wypełnienie wniosku, do wniosku należy dołączyć aktualne zdjęcie o wymiarach 3,5X4,5 cm (zdjęcia powinny być podpisane imieniem i nazwiskiem).
Zajęcia zostaną zwrócone. Wypełnione wnioski zostaną zebrane przez szkołę i przekazane do ZTM.

5.       Jeśli dziecko korzysta ze zniżek wynikających z karty Warszawiaka, rodzic lub opiekun prawny powinien na wniosku dopisać odręcznie adnotację „e-hologram”.
Wówczas posiadane uprawnienia do zniżek wynikających z programu zostanie przekodowane na nową kartę.

6.        W związku z tym, że uprawnienia wydawane są na czas nauki, nie dłużej jednak niż na 4 lata, prosimy o wskazanie, do której klasy dziecko aktualnie uczęszcza.

 

Termin składania wniosków w szkole upływa: 26 maja 2017 r

Wnioski można otrzymać w sekretariacie szkoły lub u pedagoga szkolnego, lub można samodzielnie wydrukować po kliknięciu linku: wniosek

Egzamin próbny dla klas III w dniach 23 - 25 listopada 2016 r.

23 listopada - część humanistyczna

24 listopada - część matematyczno-przyrodnicza

25 listopada - języki obce

Uczniowie klas III przychodzą w strojach galowych, egzamin rozpoczyna się o godz. 8.00, egzamin z języków obcych rozpoczyna się o godz. 8.15,  po zakończonym egzaminie lekcje odbywają się według planu

Klasy I i II przychodzą na 4 godzinę lekcyjną - godz. 10.40

ANKIETA DLA RODZICÓW

 

https://www.survio.com/survey/d/droga-do-szkoly

SZANOWNI PAŃSTWO RODZICE

UPRZEJMIE PROSIMY O WYPEŁNIENIE ANKIETY,

KTÓRA OTWORZY SIĘ PO KLIKNIĘCIU HIPERŁĄCZA ZAMIESZCZONEGO POWYŻEJ